Přejít k obsahu


Stabilizační pulsní měnič – studie vlivu řízení na komponenty vstupního a výstupního filtru

Citace:
VONDRÁŠEK, F., JÁRA, M. Stabilizační pulsní měnič – studie vlivu řízení na komponenty vstupního a výstupního filtru. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stabilizing pulse converter – study on the control strategy effect on the components of the input and outpout filter
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. František Vondrášek CSc. , Ing. Martin Jára ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá analýzou sériové kombinace zvyšujících pulsních měnič. V práci jsou analyzovány průběhy obvodových veličin a odvozeny vztahy pro rozkmit střídavých složek vstupního proudu a výstupního napětí. Tyto parametry patří k základním hodnotám při dimenzování komponent reálného obvodu. Vztahy byly ověřeny simulací.
Abstrakt EN: This work analyses serial combination of boost converters. Circuit waveforms are described and the relations for the input current ripple and the output voltage are derived. These parameters are among the most elemental for the circuit design. Relations were verified by simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička