Přejít k obsahu


STANOVENÍ SEISMICKÉHO OHROŽENÍ LOKALITY V ZEMÍCH S NÍZKOU INTENZITOU SEISMICITY

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. STANOVENÍ SEISMICKÉHO OHROŽENÍ LOKALITY V ZEMÍCH S NÍZKOU INTENZITOU SEISMICITY. In Sborník příspěvků z konference Ochrana obyvatelstva 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 17-19. ISBN: 978-80-7385-142-2 , ISSN: 1803-7372
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Přestože je území České republiky tradičně považováno za oblast s nízkou intenzitou zemětřesení, všechny jaderné elektrárny a ostatní jaderná zařízení musí splňovat bezpečnostní předpisy a požadavky MAAE. Důležitým jevem, který je třeba brát v úvahu, je difuzní seismicita. V roce 2010 vydala MAAE předpis SSG-9 Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations. Předpis tvoří kapitoly zaměřené na obecná doporučení, potřebná data a analýzy (databáze), vytvoření regionálního seismotektonického modelu, pravděpodobnostní hodnocení seismického ohrožení (PSHA), deterministické hodnocení seismického ohrožení, možnost aktivity zlomů v lokalitě a jejím okolí, stanovení základního projektového zemětřesení a další. V příspěvku bude prezentován příklad stanovení seismického ohrožení s důrazem na specifické prvky postupu v zemích s nízkou intenzitou zemětřesení.
Klíčová slova

Zpět

Patička