Přejít k obsahu


EXTREME EXTERNAL EVENTS IDENTIFICATION AND SCREENING FOR NPP'S

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. EXTREME EXTERNAL EVENTS IDENTIFICATION AND SCREENING FOR NPP'S. In ES 2014. Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin. Plzeň: 2014. ISBN: 978-80-261-0348-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: EXTREME EXTERNAL EVENTS IDENTIFICATION AND SCREENING FOR NPP'S
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Havárie jaderné elektrárny Fukušima byla vyvolána kombinací externích hazardů - zemětřesení a cunami. Závažné následky poukázaly na důležitost detailních analýz kombinací externích hazardů. Prvním krokem je identifikace jednotlivých externích hazardů, které se mohou v dané lokalitě vyskytnout. Dále je třeba analyzovat jednotlivé externí hazardy jednotlivě a v kombinacích s ostatními externími hazardy. V příspěvku je představen současný stav znalosti na základě předpisů IAEA (Mezinární agentura pro atomovou energii) a několik ilustračních příkladů.
Abstrakt EN: The accident of the Fukushima nuclear power plant (NPP) was the first accident caused by the combination of external hazards – earthquake and tsunami. This event showed that the combinations of external hazards should be treated in a very detailed way. The first step is to identify all the external hazards of the locality, treat them individually and also investigate all the combinations of external hazards. In the paper, the current knowledge from IAEA standards and several examples will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička