Přejít k obsahu


Theory Based Management and Software Support of Property Driven Designing of Technical Products

Citace:
HOSNEDL, S. Theory Based Management and Software Support of Property Driven Designing of Technical Products. In Proceedings of The 3rd International Conference on Design Engineering and Science, ICDES 2014.. Praha: MM Publishing, 2014. s. 144-149. ISBN: 978-4-9905565-2-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theory Based Management and Software Support of Property Driven Designing of Technical Products
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: MM Publishing
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Existuje řada konstrukčních metodik a / nebo nástrojů, které pomáhají konstruktérům a konstrukčním manažerům zvýšit kvalitu konstrukce a konkurenceschopnost navržených technických produktů (TS). Příspěvek informuje o vyvinuté SW podpoře specifikace produktově obchodních a konstrukční požadavků na navrhovaný technický produkt chápaný jako zobecněný abstraktní technický systém (TS) po celou dobu jeho životního cyklu predikovaných vlastností a silných a slabých stránek navržených alternativ TS včetně indikace možných rizik. To je doplněno srovnávacím hodnocením konkurenceschopnosti navrženého TS s výchozím produktu a / nebo technického řešením a vybraných konkurenčních produktů. Vypočítané výsledky jsou zobrazovány ve formě názorných dílčích i souhrnných diagramů.
Abstrakt EN: There exists a lot of engineering design methodologies, methods and/or tools which help engineering designers and/or engineering design managers to increase design quality and competitiveness of the designed technical products. The presented paper reports on the contribution to it by a developed methodology and its SW support for design specification of both Product-Business and Product-Design requirements posed on a designed Technical Product seen as generalized abstract Technical System (TS) during its whole life cycle. These input data are then processed by continuous evaluation of their predicted properties and by early prediction of inherent strengths & weaknesses of the designed alternatives of TS including indication of potential risks. All this is accompanied by comparative evaluation of the designed TS competitiveness related to a starting “mother” product and/or technical solution, and selected competitive products. Calculated results are represented in the form of detailed and clear summary diagrams.
Klíčová slova

Zpět

Patička