Přejít k obsahu


Property Driven Innovation of a Technical Product

Citace:
HOSNEDL, S., KOPECKÝ, M., DVOŘÁK, J., ZICH, L. Property Driven Innovation of a Technical Product. In Proceedings of The 3rd International Conference on Design Engineering and Science, Vol 1, ICDES 2014.. Praha: MM Publishing, 2014. s. 138-143. ISBN: 978-4-9905565-2-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Property Driven Innovation of a Technical Product
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: MM Publishing
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Martin Kopecký , Ing. Josef Dvořák , Ing. Ladislav Zich
Abstrakt CZ: Při vývoji technických produktů, musí vzájemně spolupracovat řada subjektů. Proto je obtížné zvládnout celý proces vývoje produktu tak, aby bylo co nejvíce chyb včas odstraněno, a tak byla doba potřebná na neproduktivní nápravy vyplývající z těchto chyb minimalizována. Efektivní způsob, jak zvládnout řízení celého vývojového procesu je použití systematické "mapy" poznatků Engineering Design Science (EDS). Tento přístup byl použit při vývoji EDI modulu, jak je uvedeno v předloženém příspěvku.
Abstrakt EN: During development of technical products, it is necessary to cooperate with each other between several subjects. Thus it is difficult to manage the entire product development process so that as many errors are eliminated as possible, and that the period for non-productive development arising from these errors is reduced. An effective way to systematically manage the entire development process is the systematic use of a "map" of knowledge Engineering Design Science (EDS). This approach has been used for the development of the EDI module case as introduced in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička