Přejít k obsahu


Methodology and Problems of Seismic Hazard Assessment in Regions with Low Seismic Activity

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. Methodology and Problems of Seismic Hazard Assessment in Regions with Low Seismic Activity. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava; Řada bezpečnostní inženýrství, 2014, roč. IX, č. 1, s. 31-35. ISSN: 1801-1764
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methodology and Problems of Seismic Hazard Assessment in Regions with Low Seismic Activity
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Přestože očekávaná intenzita zemětřesení v ČR je obvykle považována za nízkou, kritické stavby a technologické celky musí splňovat bezpečností požadavky a předpisy pro externí hazardy včetně zemětřesení. Stanovení seismického ohrožení je lokálně specifická úloha, ve které je třeba zahrnout difuzní seismicitu v oblasti regionu, blízkého regionu, okolí lokality a samotné lokality. V příspěvku je uvedena metodika, klíčové kroky postupu stanovení seismického ohrožení jsou uvedeny v souvislosti s předpisy IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) včetně ilustračního příkladu
Abstrakt EN: Despite the fact that the intensity of earthquakes observed in Czech Republic is usually considered as low, all the critical facilities as chemical industrial objects, nuclear power plants, large dams, bridges etc. have to meet the safety requirements and standards for external hazards including earthquakes. Seismic hazard assessment is a site specific process in which the so called diffuse seismicity has to be included in addition to region, near region, site vicinity and site area evaluation. In the paper, methodology and important steps of seismic hazard assessment are presented according to International Atomic Energy Agency (IAEA) standards with an example of application for the case of nuclear power plant.
Klíčová slova

Zpět

Patička