Přejít k obsahu


Interdisciplinary innovation of EDI module case using ‘Design for X’ and ‘Prediction of X’ knowledge and methods system based on TTS

Citace:
KOPECKÝ, M., HOSNEDL, S., DVOŘÁK, J., JANÍK, L. Interdisciplinary innovation of EDI module case using ‘Design for X’ and ‘Prediction of X’ knowledge and methods system based on TTS. In Book of Proceedings of 54th International Conference of Machine Design Departments.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 384-389. ISBN: 978-80-7372-986-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interdisciplinary innovation of EDI module case using ‘Design for X’ and ‘Prediction of X’ knowledge and methods system based on TTS
Rok vydání: 2013
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita v Liberci
Autoři: Ing. Martin Kopecký , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Josef Dvořák , Ing. Luděk Janík Ph.D.
Abstrakt CZ: Konstruktéři v praxi obecně „nemají rádi“ systematické přístupy ke konstruování pro jejich „rigiditu“, která není ekompatibilní s jejich vlastními zkušenostmi a tvořivostí. Na druhé straně však stále více potřebují progresivní poznatky a nástroje dalších expertů, kteří ale neznají specifické firemní produkty, poznatky a zkušenosti. V příspěvku je nastíněno, jak může být tato situace zlepšena s použitím „systémové mapy“ poznatků a metod Engineering Design Science (EDS) podložených Teorií technických systémů. Předložený příspěvek je speciálně zaměřený na využití poznatků a metod „Design for X“ (DfX) and „Prediction of X’“ (PoX), kde X obecně znamená nějakou třídu, podtřídu nebo i vlastnost technického produktu/systému (TS).
Abstrakt EN: Practising engineering designers in general ‘do not like’ systematic approaches to designing, because of their ‘rigidity’, which they find to be incompatible with their own experience and creativity. On the other hand they need more and more specialized advanced knowledge and tools of external researchers who are however usually not familiar with the company specific products, knowledge and experience. We would like to outline how this situation can be enhanced with use of the “system map” of Engineering Design Science (EDS) knowledge and methods based on the Theory of Technical Systems (TTS). This paper is especially focused on use of ‘Design for X’ (DfX) and ‘Prediction of X’ (PoX) knowledge and methods where X usually means a TS property class, subclass, sub-subclass or a property respectively.
Klíčová slova

Zpět

Patička