Přejít k obsahu


Interdisciplinary Engineering Design Projects in Cooperation with Industrial Partners

Citace:
HOSNEDL, S., DVOŘÁK, J., KOPECKÝ, M. Interdisciplinary Engineering Design Projects in Cooperation with Industrial Partners. In Book of Proceedings of 54th International Conference of Machine Design Departments.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 389-394. ISBN: 978-80-7372-986-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Interdisciplinary Engineering Design Projects in Cooperation with Industrial Partners
Rok vydání: 2013
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita v Liberci
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Josef Dvořák , Ing. Martin Kopecký
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou prezentovány ilustrativní výsledky řady interdisciplinárních a inovativních projektů řešených studenty konstrukčních, designérských, zdravotnických i dalších oborů. Projekty jsou řízeny a řešeny s využitím komplexních progresivních přístupů s využitím „Knowledge Integrated Design” (KID), které umožňují integrovat jak ryze teoretické přístupy na bázi “Axiomatického konstruování“ příp. na bázi “Teorie Technických Systémů”, tak i tradiční “Instruktivní”, “Intuitivní” přístupy, včetně přístup “Pokus a omyl/úspěch”. Uvedená strategie KID vychází ze systematicky uspořádané „ mapy“ deskriptivních a preskriptivních poznatků “Engineering Design Science” (EDS) pocházející jak z teorie, tak z praxe. Uvedené studentské projekty řešené studenty Západočeské univerzity v Plzni byly zadávány, konzultovány a společně s vyučujícími hodnoceny ve spolupráci s průmyslovými partnery z ČR i zahraničí. Na tomto principu již byly řízeny a řešeny i projekty pro průmyslové a institucionální partnery, např. pro Linet s.r.o., MemBrain s.r.o., Autodesk ltd. i další.
Abstrakt EN: Illustrative results of a number of student interdisciplinary team innovative design projects performed by engineering and industrial designers, and consulted by specialized experts are introduced in this paper. Projects have been managed and solved using the “Knowledge integrated design” (KID) comprehensive approach which enables intagration of the ‘theory based approaches’ like “Axiomatic Design” and/or “Theory of Technical Systems based Design”, as well as traditional “Instructive”, “Intuitive”, and/or “Trial and Error/Success” prevailing approaches used for design problem solving. The mentioned KID strategy stems from a systematic ‘map’ of descriptive and prescriptive “Engineering Design Science” (EDS) knowledge obtained both from theory and practice. Projects being solved by students and staff of University of West Bohemia were assigned, consulted and co-evaluated in cooperation with industrial partners from Czech Republic and abroad. Real design projects were analogously managed and solved for industrial and institutional partners like Linet s.r.o., MemBrain s.r.o., Autodesk ltd., etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička