Přejít k obsahu


Isogeometric collocation method for Navier-Stokes equations

Citace:
BASTL, B., BRANDNER, M., MICHÁLKOVÁ, K. Isogeometric collocation method for Navier-Stokes equations. In Sborník příspěvků 34. KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE/Proceedings of the 34th CONFERENCE ON GEOMETRY AND GRAPHICS. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. s. 77-87. ISBN: 978-80-7394-470-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Isogeometric collocation method for Navier-Stokes equations
Rok vydání: 2014
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autoři: Doc. Ing. Bohumír Bastl Ph.D. , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Kristýna Michálková ,
Abstrakt CZ: V tomto článku se zaměříme na řešení stacionární úlohy pro Navier-Stokesovy rovnice pomocí tzv. isogeometrické kolokační metody, což je metoda založená na spojení myšlenky isogeometrické analýzy se známou kolokační metodou. V článku prezentujeme nezbytné základy pro aplikaci této metody na řešení Navier-Stokesových rovnic, jejich diskretizaci a výslednou maticovou formulaci. Metoda je prezentována na standardním testovacím příkladě - proudění v kavitě.
Abstrakt EN: In this paper, we focus on solving steady Navier-Stokes equation with the help of the so-called isogeometric collocation method which is a new method incorporating an idea of isogeometric analysis in a well-known collocation method. We present fundamentals necessary for application of this method to the Navier-Stokes equations, its discretization and consequent matrix formulation. The method is demonstrated on a standard test example – lid-driven cavity problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička