Přejít k obsahu


La méthode généalogique et son application pour réaliser une enquête dans une colonie tsigane

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. La méthode généalogique et son application pour réaliser une enquête dans une colonie tsigane. Acta Ethnographica Hungarica, 2014, roč. 2, č. 59, s. 299-312. ISSN: 1216-9803
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The genealogical method and its application to conduct a survey in a gypsy colony
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato stať by měla být jakýmsi úvodem do genealogické metody pro zájemce z řad antropologů, kteří provádějí, prováděli či chtějí provádět terénní výzkum v cigánských osadách na Slovensku. Nejdříve čtenáře provedeme genealogickou metodou a historií jejího využití v sociokulturní antropologii, ve druhé části práce se potom zaměříme na specifika použití této metody a obecně i specifika provádění terénního výzkumu v cigánské osadě.
Abstrakt EN: The article offers an introduction to the genealogical method for anthropologists who have carried out, carry out, or want to carry out fieldwork in Gypsy/Roma settlements, especially in Eastern Slovakia. In the first part we present the reader with a history of the genealogical method since it was formally established by W.H. R. Rivers and its application in sociocultural anthropology. In the second part we focus on particularities of the application of this method during fieldwork in Gypsy/Roma settlements using empirical data from fieldwork in Eastern Slovakia.
Klíčová slova

Zpět

Patička