Přejít k obsahu


Electrical transport properties of potassium germanide tungstates (K10Ge18WO4): A theoretical study

Citace:
AZAM, S., AL-JAARY, A. Electrical transport properties of potassium germanide tungstates (K10Ge18WO4): A theoretical study. Solid State Sciences, 2014, roč. 32, č. červen 2014, s. 26-34. ISSN: 1293-2558
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electrical transport properties of potassium germanide tungstates (K10Ge18WO4): A theoretical study
Rok vydání: 2014
Autoři: Sikander Azam M.Sc. , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Celková a dílčí hustota stavů, elektronická hustota náboje a optické vlastnosti jednoklonné struktury sloučeniny K10Ge18WO4 byly zkoumány s použitím metod full relativistic version of the fullpotential augmented plane-wave, local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA) and Engel-Vosko GGA (EVGGA).Hustota stavů popisuje polovodičový charakter vypočtené sloučeniny. Existuje silná hybridizace mezi Kp a KS, WD a op, WF a Kp. Analýza ukazuje, že chemické vazby mají silnou kovalentní povahu. Dielektrické optické vlastnosti byly také vypočteny a detailně zkomány. Elektrické transportní koeficienty slučeniny byly zkoumány pomocí metody density functional theory calculation within EVGGA
Abstrakt EN: The total and partial density of states, electronic charge density and optical properties of the monoclinic structure K10Ge18WO4 compound have been investigated using a full relativistic version of the fullpotential augmented plane-wave method based on the density functional theory, within local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA) and Engel-Vosko GGA (EVGGA). Density of states discloses the semiconductor nature of the calculated compound. There exists a strong hybridization between K-p and K-s,W-d and O-p, W-f and K-p. The analysis of the chemical bonding shows that the bonding possesses strong covalent nature. The dielectric optical properties were also calculated and discussed in detail. The electrical transport coefficients of the under observation compound have been investigated using the density functional theory calculation within EVGGA.
Klíčová slova

Zpět

Patička