Přejít k obsahu


Electronic structure, Fermi surface topology and spectroscopic optical properties of LaBaCo2O5.5 compound

Citace:
AL-JAARY, A., AL-DOURI, Y., KHENATA, R., KHAN, W., KHAN, S., AZAM, S. Electronic structure, Fermi surface topology and spectroscopic optical properties of LaBaCo2O5.5 compound. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2014, roč. 363, č. srpen 2014, s. 133-139. ISSN: 0304-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic structure, Fermi surface topology and spectroscopic optical properties of LaBaCo2O5.5 compound
Rok vydání: 2014
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , Y. Al-Douri , R. Khenata , Wilayat Khan M.Sc. , Saleem Ayaz Khan M.Sc. , Sikander Azam M.Sc.
Abstrakt CZ: Zkoumali jsme strukturu elektronického pásma, topologii Fermiho povrchu, chemické vazby a optické vlastnosti látky LaBaCo2O5.5. Byly použity metody The first-principle calculations based on density functional theory ( DFT ), full-potential linearized augmented plane-wave. Atomové pozice LaBaCo2O5.5 látky byly optimalizovány tím, že minimalizuje síly působící na atomy. Využili jsme metodu local density approximation ( LDA ), generalized gradient approximation ( GGA ) a Engel - Vosko GGA ( EVGGA ) k výměně srovnávacího potenciálu při řešení Kohn - Sham rovnic. Elektronová struktura a vazební. vlastnosti jsou studovány v průběhu výpočtu hustoty stavů, Fermiho plochy a hustoty náboje. Optické vlastnosti jsou zkoumány pomocí výpočtu dielektrického tensoru komponenty, aby bylo možné charakterizovat lineární optické vlastnosti . Optická spektra jsou analyzovány pomocí elektronové struktury, která poskytuje teoretické znalosti o vodivosti zkoumané sloučeniny.
Abstrakt EN: We have investigated the electronic band structure, Fermi surface topology, chemical bonding and optical properties of LaBaCo2O5.5 compound. The first-principle calculations based on density functional theory (DFT) by means of the full-potential linearized augmented plane-wave method were employed. The atomic positions of LaBaCo2O5.5 compound were optimized by minimizing the forces acting on atoms. We employed the local density approximation (LDA), generalized gradient approximation (GGA) and Engel–Vosko GGA (EVGGA) to treat the exchange correlation potential by solving Kohn–Sham equations. Electronic structure and bonding properties are studied throughout the calculation of densities of states, Fermi surfaces and charge densities. Furthermore, the optical properties are investigated via the calculation of the dielectric tensor component in order to characterize the linear optical properties. Optical spectra are analyzed by means of the electronic structure, which provides theoretical understanding of the conduction mechanism of the investigated compound.
Klíčová slova

Zpět

Patička