Přejít k obsahu


Live the garden: Post-socialist transformation of Garden Cooperatives

Citace:
FATKOVÁ, G., WATSON, P. Live the garden: Post-socialist transformation of Garden Cooperatives. Etnologické rozpravy, 2014, roč. 21, č. 2, s. 27-44. ISSN: 1335-5074
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Live the garden: Post-socialist transformation of Garden Cooperatives
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková , Peter Watson M. A.
Abstrakt CZ: V postsocialistickém prostoru bylo do roku 1989 zahrádkářství významným způsobem trávení volného času. Zahrádkářské kolonie se řadily do sféry tzv. sekundárního bydlení a naplňovali hned několik funkcí odvozených především z potřeb života v městských centrech. Na základě ročního stacionárního terénního výzkumu v zahrádkářské kolonii na Plzeňsku se v příspěvku pokusíme nastínit současné trendy ve vývoji (nejen) českého zahrádkářství. Zaměříme se především na posun od sekundárního bydlení k primárnímu, což je fenomén, který můžeme považovat za hlavní hybný princip sledované osady na začátku 21. století. V textu bude zaznamenán průběh proměny zahrádkářských kolonií jakožto místa odpočinku a trávení volného času v místa svérázného životního stylu hrstky obyvatel, kteří se rozhodli, že se z víkendové zahradní chatky do města už prostě nevrátí. S paralelním vývojem se můžeme setkat i v případě ruských zahrádkářských osad, proto se pokusíme tuto případovou studii z českého prostředí zasadit i do obecného kontextu ostatních post-socialistických států.
Abstrakt EN: Garden cooperatives were a characteristic feature of Czech recreation during the socialist period. They represent a specific site within the local urban and rural landscapes. In the Czech context it also carries the meaning of the collectivity existing within but not strictly controlled by the socialist state. Although there is a growing individualism in Czech society, gardening cooperatives keep elements of this residual collective spirit (e.g.: sharing of water, electricity, fences, various duties, etc). Due to their special legislative status they became places of bricoleaur creativity allowing building of houses and improvements with little or no restriction. These types of cabins are continually transformed from second homes to the primary residence. The residents of garden communities are diverse. They include initial founders and those people who seek certain types of freedom, financially modest living, and an outdoor lifestyle. The case study of one garden cooperative in Western Bohemia shows how these formerly recreational places slowly turned into permanent homes. We can observe the shift from the former values of collective leisure to the recent values of individual rejection of economic globalization and consumerism.
Klíčová slova

Zpět

Patička