Přejít k obsahu


Electronic, optical and bonding properties of MgYZ2 (Y=Si, Ge; Z=N, P) chalcopyrites from first principles

Citace:
SIBGHAT, U., MURTAZA, G., KHENATA, R., AL-JAARY, A. Electronic, optical and bonding properties of MgYZ2 (Y=Si, Ge; Z=N, P) chalcopyrites from first principles. Materials Science in Semiconductor Processing, 2014, roč. 26, č. září 2014, s. 79-86. ISSN: 1369-8001
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electronic, optical and bonding properties of MgYZ2 (Y=Si, Ge; Z=N, P) chalcopyrites from first principles
Rok vydání: 2014
Autoři: Ullah Sibghat , G. Murtaza , R. Khenata , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Elektronické a optické vlastnosti sloučeniny MgYZ2 (Y = Si, Ge, Z = N, P), se obvykle provádí za použití metody first-principle calculations within the density functional theory. Výpočty ukazují úzkou shodu na dostupných experimentálních dat ve srovnání s předchozími teoretickými výpočty. Zakázané pásmo se sníží záměnou kationty Y od Si GE stejně jako Z od N do P v MgYZ2. Na N / P p-státy přispívají majorly v hustotě stavů. Vazební povaha studovaných látek, se odhaduje z pole elektronové hustoty. Optická odezva z těchto sloučenin je ze složeného indexu lomu, odrazu a optické vodivosti. Velikost zakázaného pásmo a vysoká odrazivost těchto sloučenin ve viditelné a ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra energie zajistí jejich aplikace v optoelektronických a fotonických oblastech
Abstrakt EN: The electronic and optical properties of MgYZ2 (Y=Si, Ge; Z=N, P) compounds are carried out using first-principle calculations within the density functional theory. The calculations show close correspondence to the available experimental data compared to the previous theoretical calculations. Band gap decreases by changing the cations Y from Si to Ge as well as Z from N to P in MgYZ2. The N/P p-states contribute majorly in the density of states. Bonding nature of the herein studied compounds is predicted from the electron density plots. Optical response of these compounds is noted from the complex refractive index, reflectivity and optical conductivity. The direct band gap and the high reflectivity of these compounds in the visible and ultraviolet regions of electromagnetic energy spectrum ensure their applications in optoelectronic and photonic domains.
Klíčová slova

Zpět

Patička