Přejít k obsahu


Phase transition, electronic and optical properties of NaCl under pressure

Citace:
NAEEM, U., MURTAZA, G., KHENATA, R., ALAHMED, Z., AL-JAARY, A. Phase transition, electronic and optical properties of NaCl under pressure. Modern Physics Letters B, 2014, roč. 28, č. 8, s. "1450062.1"-"1450062.9". ISSN: 0217-9849
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Phase transition, electronic and optical properties of NaCl under pressure
Rok vydání: 2014
Autoři: Ullah Naeem , G. Murtaza , R. Khenata , Z.A. Alahmed , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku jsme provedli teoretické zkoumání strukturálních a optoelektronickéch vlastností NaCl pod tlakem prostřednictvím metody first principle calculations within the density functional theory. Byl zaznamenán fázový přechod konstrukce z NaCl (B1) na CsCl (B2)-typu struktury.Sloučenina má velmi širokou energetickou mezerou v oboch fázích. Optické vlastnosti včetně koeficientu absorpce, optické vodivosti a frekvence v závislosti odrazivosti charakterizují optickou povahu NaCl až do tlaku 134 GPa.
Abstrakt EN: In this paper, we have carried out a theoretical investigation on the structural and optoelectronic properties of NaCl under pressure effect via first principle calculations within the density functional theory. The structural phase transition from NaCl(B1) to CsCl(B2)-type structures is determined. The compound has a very wide bandgap in both phases. Optical properties including the absorption coefficient, optical conductivity and frequency dependent reflectivity are explained to characterize the optical nature of NaCl up to pressure of 134 GPa.
Klíčová slova

Zpět

Patička