Přejít k obsahu


Structural and optical insights to enhance solar cell performance of CdS nanostructures

Citace:
AL-DOURI, Y., KHASAWNEH, Q., KIWAN, S., HASHIM, U., HAMID, S., AL-JAARY, A., BOUHEMADOU, A., AMERI, M., KHENATA, R. Structural and optical insights to enhance solar cell performance of CdS nanostructures. Energy Conversion and management, 2014, roč. 82, č. červen 2014, s. 238-243. ISSN: 0196-8904
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structural and optical insights to enhance solar cell performance of CdS nanostructures
Rok vydání: 2014
Autoři: Y. Al-Douri , Q. Khasawneh , S Kiwan , U. Hashim , S.B.Abd Hamid , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , A Bouhemadou , M. Ameri , R. Khenata
Abstrakt CZ: Technika rotačního nanášení gelu se používá k přípravě nanostrukturovaných CdS křemenných substrátů uložených na sklo s CD: S 1.2:0.1 mol / L, 1000 Otáčky odstřeďování vrstvz a teploty žíhání 400 ° C a 800 ° C, resp. Je detekován hydrotermální účinek je na fyzikálních vlastnostech, krystalické velikosti a morfologie. Strukturální, topografické a optické vlastnosti jsou zkoumány pomocí rentgenové difrakce (XRD), mikroskopie atomárních sil (AFM), UV-viditelném spektrofotometru (UV) a fotoluminiscencí (PL). Optické vlastnosti jsou zkoumány experimentálně a teoreticky pro ověření vhodného modelu pro elektro-optické systémy. Naše výsledky jsou ve shodě s experimentálními a teoretickými daty.
Abstrakt EN: Sol–gel spin coating technique is used to prepare nanostructured CdS deposited on glass and quartz substrates with Cd:S 1.2:0.1 mol/L, 1000 rpm spin coating speed at 400 °C and 800 °C annealing temperatures, respectively. The effect of hydrothermal treatment on physical properties of crystalline size and morphology is reported. Structural, topographical and optical properties are investigated using X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), UV–visible spectrophotometer (UV) and photoluminescence (PL). The optical properties are investigated experimentally and theoretically to verify the suitable model for electro-optical systems. Our results are in agreement with experimental and theoretical data.
Klíčová slova

Zpět

Patička