Přejít k obsahu


Strukturální analýza romské religiozity na příkladu rituální praktiky “přísahy u kříže”

Citace:
JAKOUBEK, M., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Strukturální analýza romské religiozity na příkladu rituální praktiky “přísahy u kříže”. Historická sociologie, 2014, roč. 1, č. ?Neuveden?, s. 71-80. ISSN: 1804-0616
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Structural Analysis of Roma Religiosity based on the Ritual Practice of “Oath at the Cross”
Rok vydání: 2014
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D. , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: V romských osadách východního Slovenska se ještě dnes můžeme setkat s institucí “přísahy u kříže” (či „přísahy věrnosti“). Této praktiky se užívá zejména v otázkách manželské nevěry a její podstata spočívá v aktu přísahy, resp. ve vyřčení příslušné formule (“přísahám, že jsem svému muži/ženě nebyl/a nevěrná/ý”), kterou provede v noci u kříže žena/muž z cizoložství obviněná/ý. Tuto přísahu muž/žena nařčeného partnera přijme, následkem čehož se obnoví status ženy/muže coby věrné/ho manželky/manžela, což je vlastním smyslem tohoto rituálu a čímž celá věc jak pro dotyčný manželský pár, tak i pro celou příslušnou osadu končí. Jedná se o tradiční praktiku, podle mnoha indicií pozůstatek dávného romského právního systému. Odhlédneme-li od manifestní stránky přísahy, užívaných symbolů (za všechny – kříže) apod., které podlehly křesťanské kontaminaci, ukáže se, že vnitřní logika této procedury je ryze magická. Z tohoto faktu vyvozujeme, že pod úrovní očividných křesťanských prvků, resp. celkové křesťanské „fasády“, se nalézá skrytá, na magických principech fungující struktura, vytvářející vlastní, neboť určující, jádro religiozity obyvatel romských osad.
Abstrakt EN: The following text is based on the outcomes of a long-term field research carried out in eastern Slovakia, and it focuses on the character and specifics of religiosity of the Romany settlements inhabitants. One of the characteristic features of this religiosity is the fact that its core is still based on magical practices while Christianity only covers it on the surface. We will attempt to document this feature by examining a particular example of a chosen institution, this institution being the ritual procedure of the oath at the cross. Even though this practice is commonly known and frequently mentioned in literature, we are of the opinion that most references have so far been of the character of a mere record without an attempt to comprehend its inner nature. Thus, our objective is to explore the intrinsic logic of this institution, which may moreover be helpful in terms of illuminating the whole of the religious system of the Romany settlements inhabitants because in many aspects it may be treated as a model example of a magical procedure concealed under the garb of Christianity. Consequently, this concrete consideration may be generally valid on the structural level.
Klíčová slova

Zpět

Patička