Přejít k obsahu


Problems and Solutions Connected with the Wet/Dry Interface in the Mathematical Model of the Shallow Water Equations

Citace:
FIŠER, M., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L., VIMMR, J. Problems and Solutions Connected with the Wet/Dry Interface in the Mathematical Model of the Shallow Water Equations. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 31-32. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Problems and Solutions Connected with the Wet/Dry Interface in the Mathematical Model of the Shallow Water Equations
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Fišer , Ing. Ondřej Bublík , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Matematický model mělké vody se řadí mezi proudění s volným povrchem. Do matematického modelu jsou zařazeny i zdrojové členy. Mezi klasické zdrojové členy patří zdrojový člen dna a tření o dno. Při numerické simulaci dochází k problémům s přesností počítače ve chvíli, kdy se výška vodní hladiny blíží k nule na rozhraní zatopené a nezatopené oblasti. Tato prezentace pojednává o těchto problémech a jejich řešeních.
Abstrakt EN: The mathematical model of the Shallow Water Equations belongs to the free surface flows with the source terms. The classical source terms are the bed slope source term and the bed friction term. The numerical simulations suffer from the lack of the computer precision when the water depth approaches zero at the wet/dry interface. The present talk discusses these problems and their solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička