Přejít k obsahu


Využití virtualizace ve výuce

Citace:
SIMBARTL, P. Využití virtualizace ve výuce. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 23-28. ISBN: 978-80-261-0427-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of virtualization in education
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petr Simbartl ,
Abstrakt CZ: Pro výuku operačních systémů je vhodné, aby studenti prošli kompletní instalací i jeho správou. Pokud by používali přímo školní počítače, mohli by provést nastavení, která by poškodily operační systém a další skupiny by je nemohli hned používat. Nejsnadnější je tak použití virtualizace, když je tento systém oddělen od hostujícího systému. Ten zůstane nepoškozen. Levným a vhodným řešením je použití aplikace Oracle VirtualBox. Také virtualizace má však své nedostatky a jde například o bezchybnost instalace a správy. V reálném prostředí tak řešíme problémy, se kterými se ve virtualizaci nesetkáme.
Abstrakt EN: For teaching operating systems it is recommended to take students through the complete installation and its administration. If you use the school computers, they could make settings that would damage the operating system and other groups would not immediately use. The easiest way is to use virtualization, when the system is separated from the host system. He will remain unharmed. Cheap and good solution is to use Oracle VirtualBox. Virtualization also has its shortcomings and for example, the perfection installation and administration. In a real environment and we solve problems with which do not find in virtualization.
Klíčová slova

Zpět

Patička