Přejít k obsahu


Synchronizační metoda SOGI-PLL

Citace:
BLAHNÍK, V., KOŠAN, T. Synchronizační metoda SOGI-PLL. Západočeská univerzita v Plzni, 2015.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Synchronization method SOGI-PLL
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Tomáš Košan ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá popisem a zhodnocením experimentálních testů navržené synchronizační metody určené pro regulaci jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Synchronizační metoda je určena pro zjištění polohy vektoru napětí a jeho velikosti, dále pak pro zjištění přesné frekvence tohoto napětí. K zajištění kvalitní regulace napěťového pulzního usměrňovače je nutné mít rychlou, přesnou a robustní synchronizaci pro napájecí napětí. Synchronizace je testována jak pro standardní ustálené a přechodové stavy tak pro různé problematické stavy, které mohou nastat v napájecí síti.
Abstrakt EN: This research report is concern to describe and valuation of experimental results for designed synchronization method intended to control of single-phase voltage-source active rectifier. This synchronization method is use for finding voltage vector position and magnitude also for voltage frequency detection. It is necessary use accurately and fast voltage synchronization for control of active rectifier. This synchronization is tested for standard steady-stay, transients and for possible problematic state.
Klíčová slova

Zpět

Patička