Přejít k obsahu


Numerical model of composite airfoil segment with piezoletric sensors

Citace:
BARTOŠEK, J., KROUPA, T., SMOLÍK, L. Numerical model of composite airfoil segment with piezoletric sensors. Materiali in Tehnologije, 2014, roč. 48, č. 6, s. 841-845. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical model of composite airfoil segment with piezoletric sensors
Rok vydání: 2014
Autoři: Ing. Jan Bartošek , Ing. Tomáš Kroupa Ph.D. , Ing. Luboš Smolík
Abstrakt CZ: Numerický model segmentu leteckého profilu byl vytvořen v komerčním programu Abaqus a jeho odezva na rázové buzení byla srovnána s experimentálními výsledky. Segment je tvořen sklo-epoxidovým tkaninovým kompozitem s různým počtem vrstev a typem vazby. Materiálové charakteristiky byly zjištěny experimentálně z tahových zkoušek a byly použity pro model obdélníkové desky. Výsledky z experimentální modální analýzy kompozitové obdélníkové desky, tvořené stejným materiálem jako segment, byly srovnány s výsledky numerického modelu a parametry numerického modelu byly upraveny. Nakonec byl vytvořen numerický model celého segmentu a byl validován pomocí výsledků experimentální modální analýzy. Na segment byly poté přilepeny piezoelektrické senzory a jejich odezva na dynamické buzení byla srovnána s numerickou simulací
Abstrakt EN: Numerical model of airfoil segment with piezoelectric sensors was created in commercial finite element software Abaqus and its response to impact loading was compared with experimental results. The wing segment is made of woven glass epoxy composite with varying number of plies and type of weave. The material properties were experimentally determined from tensile tests and used in finite element model of rectangular plate. Results from experimental modal analysis of composite rectangular plate made of the same material as the segment were compared to results from numerical analysis and parameters of numerical model were adjusted. Finally, numerical model of whole segment was created and validated on results from corresponding experimental modal analysis. Moreover, piezoelectric sensors were glued to the segment and their response to dynamic loading was compared to results from numerical simulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička