Přejít k obsahu


Funkční vzorek pro testy měření řezných sil při vystružování

Citace:
SKLENIČKA, J., ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., KUTLWAŠER, J. Funkční vzorek pro testy měření řezných sil při vystružování. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional prototype for cutting force measurement during reaming
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Kutlwašer
Abstrakt CZ: Návrh funkčního vzorku si klade za cíl optimalizovat geometrické parametry vzorku pro upnutí na dynamometru. Cílem je využít přímo lícní desky dynamonu bez přídavných zařízení, čímž dochází k výraznému zvýšení přesnosti měření.
Abstrakt EN: The design of this functional prototype optimizes the geometrical parameters of specimen for clamping on dynamometer. The aim is to use directly the face of dynamometer without any additional clamping devices, that allows to reach better measurement accuracy.
Klíčová slova

Zpět

Patička