Přejít k obsahu


Influence of Noise Reduction on the Propeller Performance

Citace:
KLESA, J. Influence of Noise Reduction on the Propeller Performance. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 53-54. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Noise Reduction on the Propeller Performance
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Klesa Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jedním z důležitých témat v letectví je snižování hluku generovaného vrtulí. Snížení hlučnosti lze dosáhnout snížením Machova čísla na špičce listu, tj. snížením průměru a otáček vrtule, a zvýšením počtu listů. Tato opatření ovlivňují výkon a účinnost vrtule. Moderní metoda pro aerodynamický návrh vrtule je použita pro posouzení vlivu těchto způsobů snižování hlučnosti na účinnost vrtule. Jako vzorový příklad je použita vrtule pro malý dopravní letoun s profily ARA-D. V závěru je vyhodnocen vliv průměru, otáček a počtu listů vrtule na účinnost. Výsledky poskytují informace pro návrh vrtulí s nízkou hlučností a vysokou účinností.
Abstrakt EN: Noise reduction of propellers is considered as a very important issue in aviation. Principal means for the noise reduction are decrease in blade tip Mach number, i.e. lower propeller diameter and RPM, and increase in number of blades. All these measures influence propeller performance and thus also efficiency. A novel method for the aerodynamic design of propeller is used for the investigation of these means for noise reduction on the propeller efficiency. A propeller for a small transport plane is used as an example. ARA-D airfoils are utilized. Dependence of efficiency on propeller diameter, RPM and number of blades is discussed. Results provide important information for the design of the propeller with both low noise and high efficiency.
Klíčová slova

Zpět

Patička