Přejít k obsahu


Columnar microstructure of the ZnO shell layer deposited on the GaP nanowires

Citace:
NOVÁK, J., ŠUTTA, P., VÁVRA, I., ELIÁŠ, P., HASENÖHRL, S., LAURENČÍKOVÁ, A., NOVOTNÝ, I. Columnar microstructure of the ZnO shell layer deposited on the GaP nanowires. Applied Surface Science, 2014, roč. 312, č. říjen 2014, s. 162-166. ISSN: 0169-4332
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Columnar microstructure of the ZnO shell layer deposited on the GaP nanowires
Rok vydání: 2014
Autoři: J. Novák , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , I. Vávra , P. Eliáš , S. Hasenöhrl , A. Laurenčíková , I. Novotný
Abstrakt CZ: Studovali jsme vlastnosti sloupcovité struktury skořepinových vrstev ZnO deponovaných na GaP nanovlákna. Detailní TEM sledování ukázalo, že ZnO skořepiny se sestávají z multivrstvých systémů ZnO nanokrystalitů (zrn). Tato morfologie byla pozorována také u skořepin tenkých až 10 nm. Longitudiální TEM analýzy ukázala, že ZnO deponované na GaP nanovlákna mají kolumnární morfologii. Sloupce jsou odkloněny v pozitivní úhlu blízko 70°s uvážením k ose jádra GaP; všechny pozorované sloupce byly odkloněny o tento úhel při růstu v směru růstu.
Abstrakt EN: We studied properties of a columnar structure of ZnO shell layers deposited on GaP nanowires. Detailed TEM observation showed that the ZnO shells consist of a multilayered system of ZnO nanocrystallites (grains). This morphology was observed also for the shells as thin as 10 nm. The longitudinal TEM analysis showed that ZnO deposited on the GaP NWs has a columnar morphology. The columns are inclined at a positive angle close to 70° with respect to the GaP core axis; all columns observed were tilted at this angle to the growth direction.
Klíčová slova

Zpět

Patička