Přejít k obsahu


Tradiční měšťanské divadlo bunraku jako obraz japonské společnosti

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Tradiční měšťanské divadlo bunraku jako obraz japonské společnosti. Kuděj, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 48-76. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Traditional Japanese Theatre Bunraku as the Reflexion of Japanese Society
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jitka Bílková
Abstrakt CZ: Článek se snaží popsat charakteristiku japonského měšťanského loutkového divadla bunraku v kontextu doby. V dosud nepublikovaném českém překladu části zvané Píseň poutníka ze hry Keisei Awa no Naruto se pak text pokouší analyzovat myšlenkové pozadí a některé inspirační zdroje této hry. Jde o překlad z anglického jazyka s přihlédnutím k japonské moderní verzi.
Abstrakt EN: The article aims at the description of the specifics of Japanese puppet theatre bunraku in the context of the era. In the Czech translation of the Hymn of the Pilgrim, which has not been published in the Czech language yet and which is the part of the play called Keisei Awa no Naruto, the text tries to analyse the philosophical background and certain sources of this play. The translation is from the English language and modern Japanese version was taken into account.
Klíčová slova

Zpět

Patička