Přejít k obsahu


Čínské tradiční vědění z pohledu Západu

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Čínské tradiční vědění z pohledu Západu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 262 s. ISBN: 978-80-261-0261-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chinese Traditional Knowledge from the Western Point of View
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jitka Bílková
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá některými aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexí v dílech vybraných britských a amerických vědců. Autoři zmínění v publikaci reprezentují různé myšlenkové směry a k čínskému vědění zaujímají odlišné přístupy, stanoviska a kritéria. Jedná se především o autory dvacátého století – Needhama, Russella, Grahama, Huffa, Elmana, Bernala, Mumforda, Templa, Sivina. Kniha poskytuje přehled jejich bádání. Nabízí také kritickou analýzu, která s využitím zejména Sivinova rozboru zprostředkovává osobitost a specifiku rozsáhlé oblasti čínského vědění v souvislostech jeho myšlenkového a společensko-historického prostředí: zahrnuje specifiku jazyka, čínského přístupu k přírodě a způsobu popisu přírody, specifiku myšlení, systému hodnot, cílů a zájmů. Z tohoto úhlu pohledu problematizuje způsob tázání a zpracování tématu v dílech většiny zmíněných autorů a naznačuje východiska pro další bádání.
Abstrakt EN: The publication offers a review of the opinions of certain British and American scientists on traditional Chinese science (up to the first half of the nineteenth century). The authors and their works mentioned here are the representatives of various schools of thought and different attitudes towards the traditional Chinese science, they assess it from different points of view and use different criteria; these are the authors especially of the twentieth century – Needham, Russell, Graham, Huff, Elman, Bernal, Mumford, Temple, Sivin. The book also brings a critical analysis, which allowes to show and emphasize some important specific elements typical of Chinese system of knowledge, Chinese ambience and its background (in a wide sense), including the specifics of language, China´s attitude towards nature, the way of describing and grasping nature and the environment, the way of thinking, system of values, and interests and goals, etc. With regard to this, the text disputes the opinions of the mentioned authors on the traditional Chinese science and shows possible directions for further research.
Klíčová slova

Zpět

Patička