Přejít k obsahu


Flexibilní sběrnicový systém integrovaný v textilii s přípojnými body

Citace:
BAXA, M., SOUKUP, R., BRAŠNA, V., KOŽELUH, J., SYROVÁTKA, F., ŘEBOUN, J., BLECHA, T., KAŠPAR, P., PRETL, S., VIK, R. Flexibilní sběrnicový systém integrovaný v textilii s přípojnými body. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: FLEXIBLE TEXTILE-BASED WIRE HARNESS SYSTEM
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Milan Baxa , Ing. Radek Soukup Ph.D. , Ing. Václav Brašna , Mgr. Jiří Koželuh , František Syrovátka , Ing. Jan Řeboun Ph.D. , Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. et Ing. Petr Kašpar Ph.D. , Ing. Silvan Pretl , Ing. Robert Vik Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o řešení flexibilního sběrnicového systému určeného pro napájení senzorových modulů, který je integrovatelný do osobního ochranného oděvu včetně rukavic a obuvi a je současně odolný vůči extrémním podmínkám a automatickému praní. Flexibilní sběrnicový systém je zakončen přípojnými body umožňující elektrické připojení a fixaci funkčních bloků mikrosystému (jako např. senzorových modulů, modulu alarmu apod.) a speciálním držákem pro řídicí jednotku BU. Flexibilní sběrnicový systém dále řeší technologie fixace a rozebíratelného spojení s vysokou spolehlivostí.
Abstrakt EN: It deals with a developed flexible textile-based wire harness system, which is suitable for integration into the smart protective suits, gloves/boots to power sensors with current requirement higher than 100µA. The flexible textile wire harness system, which is integrated into textile substrate. Flexible textile-based wire harness system is finished with connecting points for electrical connection and fixation of advanced functional blocks (e.g. sensor, alarm modules, body unit.).
Klíčová slova

Zpět

Patička