Přejít k obsahu


Univerzalismus nebo partikularismus zásad nového občanského práva?

Citace:
HURDÍK, J. Univerzalismus nebo partikularismus zásad nového občanského práva?. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 271-285. ISBN: 978-80-7380-509-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Universalism or particularism of principles of new civil law?
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. Jan Hurdík DrSc.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá tendencemi ke sjednocení či k diverzifikaci zásad soukromého práva v recenbtním vývoji evropského soukromého práva. Výsledky posuzuje na pozadí českého občanského zákoníku a legislativního konceptu jeho zásad.
Abstrakt EN: The chapter of the monograph deals with the tendencies of the development of the principles of the private law in Europe or to the unity or to the diversity. The ouputs are considered in the frame if the new Czech civil Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička