Přejít k obsahu


Úskalí komunálních voleb v judikatuře Ústavního soudu

Citace:
FORMÁNKOVÁ, V. Úskalí komunálních voleb v judikatuře Ústavního soudu. In Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dosledky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 145-148. ISBN: 978-80-8152-179-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: JUDr. Vlasta Formánková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá úvahou o smyslu a praktičnosti rozhodnutí o neplatnosti voleb a potřebnosti změny volebního zákonodárství.
Klíčová slova

Zpět

Patička