Přejít k obsahu


Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe: the Archaeology, Conservation and Protection

Citace:
GOLEBIOWSKA - TOBIASZ, A. Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe: the Archaeology, Conservation and Protection. 1. vyd. London : Versita, 2014, 195 s. ISBN: 978-83-7656-028-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe: the Archaeology, Conservation and Protection
Rok vydání: 2014
Místo konání: London
Název zdroje: Versita
Autoři: Mgr. Aneta Golebiowska - Tobiasz
Abstrakt CZ: Kamenné sochy se objevovaly na rozsáhlém území asijských stepí, od jižní Sibiře do Střední Asie a napříč předhůřím Uralu. Zvyk vznikl mezi Polovci (Kumany) ve východní Evropě. Dovednost vztyčovat antropomorfní stély vyžadovala zpracování různých druhů kamene a dřeva a byla charakterizována uměleckou hodnotou. Autorka prezentuje výsledky výzkumů kolekce takových Poloveckých skulptur z muzea v ukrajinském Veliko-Anadolu.
Abstrakt EN: Stone statues, indigenous to the early Turks, appeared in the vast territory of the Asian steppes, from Southern Siberia to Central Asia and across the foothills of the Ural Mountains. The custom originated among Cumans in Eastern Europe. The skill of erecting anthropomorphic stelae required proficiency in processing different kinds of stone and wood, and was characterized by artistic value of representations, as well as by the timeless aesthetics of the canon. The author presents the results of her formative studies into the collection of the Cuman sculptures of the Veliko-Anadol Forest Museum, Ukraine. The book delves into the history of research on Cuman stone stelae, resulting in great reading for all archeologists and historians alike.
Klíčová slova

Zpět

Patička