Přejít k obsahu


Středověká a novověká keramika z archeologického výzkumu tvrze v Řesanicích (okr. Plzeň - jih)

Citace:
ČAPEK, L., RICHTEROVÁ, J., VLADAŘ, J. Středověká a novověká keramika z archeologického výzkumu tvrze v Řesanicích (okr. Plzeň - jih). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, roč. 27, č. 0, s. 247-279. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medieval and Post-Medieval ceramics from archaeological excavation of the fortress in Řesanice (distr. Plzeň-South)
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , Mgr. Jana Richterová , Mgr. Jan Vladař
Abstrakt CZ: Článek přináší detailní analýzu středověké a raně novověké keramiky z archeologického výzkumu tvrze v Řesanicích (okr. Plzeň-jih). Na základě statistických metod byly definovány dva chronologické horizonty keramiky, které korespondují se stavebními fázemi. Dále byl zpracován početný soubor nádobkových kachlů pocházejících z dřevohliněné destrukce původního paláce.
Abstrakt EN: The article brings the analyses of Medieval and Post-Medieval ceramics from the fortress in Řesanice (distr. Plzeň-South). On the basis of statistical methods there were defined two chronological horizons, which correspond with the building phases. A numerous complex of vessel-like tiles also comes from the site.
Klíčová slova

Zpět

Patička