Přejít k obsahu


Drobná středověká keramická plastika atypického koníčka z Pohnání, okr. Tábor

Citace:
ČAPEK, L., MENŠÍK, P., PROKOP, V. Drobná středověká keramická plastika atypického koníčka z Pohnání, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, roč. 27, č. 0, s. 397-405. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tiny medieval ceramic plastic of atypical horse-figure from Pohnání, dist. Tábor
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Vladimír Prokop
Abstrakt CZ: Článek se zabývá rozborem drobné keramické plastiky nalezené při povrchových sběrech na katastru obce Pohnání (okr. Tábor). Plastika představuje postavu koníčka, která dosud nemá žádné analogie v Čechách a na Moravě.
Abstrakt EN: In this article there is presented an isolated find of a small ceramic plastic from the surroundings of Pohnání, distr. Tábor. The find from the surface collecting presents a horse-figure, which has no analogies in Bohemia or Moravia.
Klíčová slova

Zpět

Patička