Přejít k obsahu


(Non) plus ultra per Britannia: The influence of Spanish scholarship on Bacon’s idea of the restoration and classification of the sciences

Citace:
ČERNÁ, J. (Non) plus ultra per Britannia: The influence of Spanish scholarship on Bacon’s idea of the restoration and classification of the sciences. Acta Comeniana, 2013, roč. 51, č. 27, s. 31-46. ISSN: 0231-5955
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: (Non) plus ultra per Britannia: The influence of Spanish scholarship on Bacon’s idea of the restoration and classification of the sciences
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem příspěvku je poukázat na potenciální vliv španělského renesančního vědění (především historia naturalis a kosmografie) na Baconovu koncepci velkého obnovení věd, prezentovat prokazatelné shody a zároveň upozornit na určitá zjednodušení a dezinterpretace, jichž se dopouštějí někteří současní historici vědy.
Abstrakt EN: This paper analyses the impact of Spanish Renaissance science (particularly natural history and cosmography) – or rather, its methodology – on the scientific thought of Francis Bacon. The aim of this study is to identify the features of Baconian thought that are similar to some of the concepts and practices of Spanish scientists (Francisco Hernandez, Juan Huarte de San Juan and cosmographers of the House of Trade in Seville). Specifically, the text tries to demonstrate the hypothetic influence of Spanish thought on Bacon’s concepts of the institutionalisation of knowledge, empirical and experimental methods of scientific research, the idea that “power is knowledge” and the manners of classification of sciences. Some simplifications and misinter-pretations of the Spanish roots of Baconian science (Cañizares-Esguerra, A. Barrera-Osorio, T. J. Reiss, D. Goodman and J. Pimentel) are also reappraised or refuted in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička