Přejít k obsahu


SfePy - Write Your Own FE Application

Citace:
CIMRMAN, R. SfePy - Write Your Own FE Application. In Proceedings of the 6th European Conference on Python in Science. (EUROSCIPY 2013). 2013.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: SfePy - Write Your Own FE Application
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Robert Cimrman Ph.D.
Abstrakt CZ: SfePy (Simple Finite Elements in Python) je aplikace pro řešení různých typů problémů (mechanika, fyzika, biologie, …) popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi ve dvou nebo třech prostorových dimenzích. Příspěvek ilustruje její použití v interaktivním prostředí a jako rámec pro tvorbu řešičů na míru založených na metodě konečných prvků.
Abstrakt EN: SfePy (Simple Finite Elements in Python) is a framework for solving various kinds of problems (mechanics, physics, biology, ...) described by partial differential equations in two or three space dimensions by the finite element method. The paper illustrates its use in an interactive environment or as a framework for building custom finite-element based solvers.
Klíčová slova

Zpět

Patička