Přejít k obsahu


Racionální a sociální: filosofie a sociologie ve sporu o povahu vědy

Citace:
BENDA, L. Racionální a sociální: filosofie a sociologie ve sporu o povahu vědy. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M. D. Rettigové 47, 110 00 Praha, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Libor Benda ,
Abstrakt CZ: Záměrem příspěvku je podat filosofickou a sociologickou analýzu konfliktu mezi racionalistickou filosofií vědy a silným programem sociologie vědění, který se odehrál zhruba v poslední čtvrtině 20. století. Tato analýza si klade za cíl nalézt odpověď na otázku, proč mezi oběma stranami došlo ke sporu a proč se tento spor nikdy nepodařilo úspěšně vyřešit. Nejprve ukážu, že klíčovou roli zde sehrála nesouměřitelnost konceptuálních rámců obou přístupů, která jejich představitelům znemožňovala vést vzájemnou diskusi ve společných termínech. Následně budu věnovat pozornost původu této nesouměřitelnosti, který situuji do společensko-politického kontextu, v němž se oba přístupy utvářely. Prostřednictvím historické analýzy poukážu na jejich konceptuální spojitost se dvěma protichůdnými tradicemi společensko-politického myšlení, které se manifestovaly v rámci debat ohledně otázky sociální odpovědnosti vědy a žádoucího vztahu mezi vědou a státem, kde stoupenci racionalistické filosofie vědy stáli jednotně na straně požadavku nezávislosti vědy a státu, zatímco lidé stojící za vznikem silného programu prosazovali opačný požadavek státního řízení vědeckého výzkumu. Na tomto základě pak budu tvrdit, že oba přístupy se nacházejí v oprávněném, avšak racionálně neřešitelném konfliktu, neboť se ve skutečnosti jedná o politický konflikt dvou odlišných souborů hodnot, které nelze racionálně poměřovat, stejně jako nelze nezávisle rozhodnout, zda jsou objektivně lepší hodnoty politické pravice nebo levice.
Klíčová slova

Zpět

Patička