Přejít k obsahu


SIL simulátor pohonů velkého výkonu – základní popis

Citace:
VOTAVA, M., BRYCHCÍN, J., GLASBERGER, T. SIL simulátor pohonů velkého výkonu – základní popis. ČKD Elektrotechnika, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SIL simulator of high power drives
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ČKD Elektrotechnika
Autoři: Ing. Martin Votava , Ing. Jiří Brychcín , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá popisem struktury simulačních modelů, které tvoří sestavu SIL testovacího systému pro pohony velkých výkonů. Jsou uvedeny čtyři topologie měničů, a to s plovoucími kondenzátory, s upínacími diodami, s kaskádně řazenými H-můsky a s proudovým měničem. Ke každému modelu je uveden základní popis struktury, softwarového a hardwarového řešení a topologie výkonové části. Dále je u každého měniče uveden seznam signálů (vazeb) propojující jednotlivé části. Stručně jsou zmíněny algoritmy řízení a regulace, ty jsou detailně popsány v předchozích zprávách.
Abstrakt EN: This report describes structures of simulation models which represent a set of the SIL testing system for high power drives. There are mentioned four different topologies (FLC, NPC, cascaded H-brideges, current source converter).
Klíčová slova

Zpět

Patička