Přejít k obsahu


Model trakčního měniče lokomotivy nové generace se středofrekvenčním transformátorem malého výkonu

Citace:
JÁRA, M., KOŠAN, T., DRÁBEK, P., BLAHNÍK, V. Model trakčního měniče lokomotivy nové generace se středofrekvenčním transformátorem malého výkonu. Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Small power model of the new generation locomotive converter with middle frequency transformer
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Jára , Ing. Tomáš Košan , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá realizací modelu trakčního měniče představujícího část elektrické výzbroje lokomotivy nové generace ve zmenšeném měřítku o výkonu 20kW. Účelem modelu je ověření funkce a vlastností té části nové měničové struktury lokomotivy, která usměrňuje a stabilizuje vysoké napětí troleje a zároveň poskytuje galvanické oddělení následnému hlavnímu trakčnímu pohonu. Kromě popisu samotného popisu hardwarové sestavy modelu je krátce popsán rovněž řídící algoritmus a jeho softwarová implementace. Průběhy základních obvodových veličin jsou rovněž zahrnuty.
Abstrakt EN: This report describes the construction of a down-scaled traction converter model with 20kW of output power which is considered tobe a part of a new generation of locomotive electrical gear. The purpos of the model is to verify the functionality and properties of the locomotive converter structure which is responsible for rectification, stabilization and which also provides galvanic isolation to the consequent main drive. Except for the hardware assembly description the control algorithm and its software implementation are briefly described. Elemental circuit waveforms are included as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička