Přejít k obsahu


Analytical periodic solution and stability assessment of Cardan’s mechanism

Citace:
DUPAL, J., ZAJÍČEK, M. Analytical periodic solution and stability assessment of Cardan’s mechanism. In 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0429-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analytical periodic solution and stability assessment of Cardan’s mechanism
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal , Ing. Martin Zajíček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá torzním kmitáním a posuzováním stability homokinetického kardanova hřídele s malým úhlovým vyosením. Zjednodušený matematický model systému vede k linearizaci rovnice Mathieuova typu. Rovnice je uvažována s i bez vlivu stacionárního členu tlumení. Řešení diferenciální rovnice lze s využitím Greenovy periodické funkce převést na řešení Fredholmovy integrální rovnice s degenerovaným jádrem. Podmínky řešitelnosti úlohy umožňují stanovit hranice mezi stabilními a nestabilními oblastmi řešení. Tyto závěry jsou prezentovány pomocí grafů stability a jejich platnost je ověřena pomocí Floquetovy teorie.
Abstrakt EN: This work deals with the torsional oscillations and stability assessment of the homokinetic Cardan shaft with a small misalignment angle. The simplified mathematical model of this system leads to the linearized equation of the Mathieu’s type. This equation with and without a stationary damping parameter is considered. The solution of the original differential equation is identical with those one of the Fredholm’s integral equation with degenerated kernel assembled by means of a periodic Green’s function. The conditions of solvability of such problem enable the identification of the borders between stability and instability regions. These results are presented in the form of stability charts and they are verified using the Floquet theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička