Přejít k obsahu


Pragmatické funkce německých a českých deminutiv

Citace:
MENCLOVÁ, H. Pragmatické funkce německých a českých deminutiv. In Od slova k modelu jazyka : sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 256-263. ISBN: 978-80-244-3960-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pragmatic functions of diminutives in German and Czech
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Hana Menclová
Abstrakt CZ: Hlavní význam deminutiv spočívá mj. v modifikaci původního významu ve smyslu zmenšení. Označení věci normální velikosti či dospělé osoby deminutivem může vyvolávat pragmatické účinky, které chápeme jako ironii, zdvořilost, snahu o minimalizaci sociální distance, intenzifikaci nebo přesvědčování.
Abstrakt EN: The main meaning of diminutives is the semantic modification of a basic word as "small". The designation of a normal size thing or an adult person with a diminutive can imply different pragmatic effects. We can interpret it as the signal of irony, politeness, effort to minimize social distance, intensification or the expression for a good quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička