Přejít k obsahu


Systém pro distribuované výpočty v aplikaci Agros2D

Citace:
MACH, F., KARBAN, P., KROPÍK, P. Systém pro distribuované výpočty v aplikaci Agros2D. 2014.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for distributed computing in Agros2D
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. František Mach , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Petr Kropík Ph.D.
Abstrakt CZ: Systém A2D HTC (Agros2D High Throughput Computing) je určen pro distribuované výpočty náročných úloh v Agros2D. Hlavní částí systému je Python modul htcondor, který rozšířuje stávající možnosti modulu variant (součást aplikace OptiLab) o možnosti vzdáleného propojení s výpočetním clusterem, který je řízen pomocí HTCondor. Systém umožňuje velmi efektivně řešit paralelní výpočet dílčích modelů, které jsou součástí parameterické studie, citlivostní analýzy nebo optimalizační úlohy. Rozdělení modelů na jednotlivé úlohy, jejich příprava a propojení s HTCondor je pak plně automatické a je vytvořena heuristioka pro jejich plné a efektivní řízení.
Abstrakt EN: A2D HTC (Agros2D High Throughput Computing) is a system for distributed computation of serious tasks used in Agros2D application. Main part of the system is Python htcondor module, which extends existing possibilities of the variant module (part of the OptiLab application) and allows the use of remote clusters operated by HTCondor. System is used for efficient solution of parametric studies, sensitivity analyses and optimization tasks. Parallelization of models, connection with HTCondor and control of the process is fully automated and heuristics for efficient operations is included.
Klíčová slova

Zpět

Patička