Přejít k obsahu


Je náchylnost k neurotickým poruchám významným predátorem srdečního onemocnění?

Citace:
ŠESTÁKOVÁ, B., ZÁRYBNICKÁ, M., BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J. Je náchylnost k neurotickým poruchám významným predátorem srdečního onemocnění?. Intervenční a akutní kardiologie, 2014, roč. 13, č. 3, s. 120-124. ISSN: 1213-807X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Is a predisposition to neurotic disorders a significant predictor of heart disease?
Rok vydání: 2014
Název zdroje: SOLEN, s.r.o.
Autoři: PhDr. Blanka Šestáková , MUDr. Marta Zárybnická , Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Mgr. Jiří Kohout ,
Abstrakt CZ: Cílem naší původní práce bylo prověřit, zda náchylnost k neurotickým poruchám závisí na tom, jestli pacient vyplňuje dotazník před nebo po plánované operaci srdce. Výzkum byl realizován na vzorku 70 pacientů Fakultní nemocnice v Plzni. Náchylnost k neurotickým poruchám byla měřena 48položkovým dotazníkem Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ). Na základě statistického šetření neprokazujeme statisticky významný rozdíl mezi náchylností k neurotickým poruchám měřené dotazníkem MHQ před a po plánované operaci srdce Získaná data dále ukazují, že náchylnost k neurotickým poruchám je významným prediktorem srdečního onemocnění. Prezentované výsledky ukazují, že dotazník MHQ měří náchylnost k neuroticismu jako osobnostní rys a prakticky nezohledňuje aktuální psychický stav pacienta ovlivněný například obavami z plánované operace. Dále bylo zjištěno, že pacienti se srdečním onemocněním vykazují vyšší náchylnost k fobii, depresi a obsesi, než je tomu u celé populace.
Abstrakt EN: The aim of the study: The aim of our initial study was to investigate whether predisposition to neurotic disorders is depended on whether the patient completed the questionnaire before or after planned heart surgery, and to subsequently determine whether patients with heart disease were more susceptible to neurotic disorders than the general population. Material and methods: A survey was conducted on a group of 70 patients at the University Hospital in Plzen. Fortyeight-item Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ) was used to measure the predisposition to neurotic disorders. Results: This survey did not show a statistically significant difference between the predisposition to neurotic disorders measured by the MHQ questionnaire before and after planned heart surgery (the p-value of the appropriate test was higher than 0.05 in all scales). The data showed that predisposition to neurotic disorders was a significant predictor of heart disease when the patients reached total score of MHQ of 33.77 ± 11.10 in comparison with 24.8 ± 11.4 which is the value reported for whole population (the p-value of the appropriate test was lower than 0.001). Especially significant differences were observed in the scales measuring predisposition to phobic anxiety, depression and obsessive behavior. Conclusions: The results indicated that the MHQ questionnaire measured predisposition to neuroticism as a personality trait and virtually ignored the actual psychological state of the patient which may have been affected, e.g. by concerns about the planned operation. Moreover, it was found that patients with heart disease exhibit significantly higher predisposition to phobic anxiety, depression and obsessive behavior than are reported for whole population.
Klíčová slova

Zpět

Patička