Přejít k obsahu


Čína

Citace:
KUDLÁČOVÁ, L. Čína. In Nové mocnosti globálního Jihu. Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. Praha : Dokořán, 2014, s. 51-74. ISBN: 978-80-7363-679-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: China
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Dokořán
Autoři: Mgr. Lenka Kudláčová
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje okolnostem vzestupu Číny coby nové mocnosti v mezinárodním systému. Pozornost je věnována historickým okolnostem, které stály za vzestupem této nejlidnatější země světa. K největšímu vzestupu pak došlo v souvislosti s koncem studené války, po které začala Čína naplno uplatňovat své mocenské ambice na mezinárodní scéně. K nejvýznamnějším počinům stojí její snaha stanout v čele bývalého třetího světa.a prostřednictvím aktivit na poli rozvojové spolupráce napomoci k emancipaci zemí globálního Jihu.
Abstrakt EN: The main goal of this chapter is presented China as emerging power in current international system. The main attention is paid to historical background affecting the emancipation of the most populous country in the world. The beginning of the Chinese growth can be seen in the postcold war period when China has started to spread its power ambitions. The aspiration to lead former Third World and the activities in the field of development assitance can be seen as the most significant features of China global policy. Through mentioned activities China aspires to help global South to empower itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička