Přejít k obsahu


Analýza požadavků vývojového a výrobního cyklu řídicího systému na automatizovaný testovací systém

Citace:
KULÍK, P., BALÍK, M., TURJANICA, P., CHLÁDEK, S. Analýza požadavků vývojového a výrobního cyklu řídicího systému na automatizovaný testovací systém. ZAT a.s., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Requirements analysis of development and production cycle of control system for automated test system
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZAT a.s.
Autoři: Ing. Pavel Kulík , Ing. Miroslav Balík , Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Ing. Svatoslav Chládek
Abstrakt CZ: Analýza vývojového a výrobního cyklu řídicího systému, ze kterého je vyvozen souhrn požadavků na automatizovaný testovací systém. Příprava komplexní metodiky testování v klíčových bodech výrobního a vývojového procesu, návrh souboru interních opatření, návrh úprav interních procesů, obecná doporučení zohledňující požadavky bezpečnosti související s implementací automatizace testování. Na základě získaných informací byl vytvořen návrh systémového řešení automatizace.
Abstrakt EN: Analysis of the development and production cycle of the control system from which it is inferred set of requirements for the automated test system. Preparation of a comprehensive testing methodology at key points in the production and development process, a draft set of internal measures, propose modifications to the internal processes, general recommendations, taking into account the security requirements associated with the implementation of automation testing. Based on the information obtained, the product design system automation is suggested.
Klíčová slova

Zpět

Patička