Přejít k obsahu


Základy metodologie výzkumu pro studenty ekonomických oborů

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D. Základy metodologie výzkumu pro studenty ekonomických oborů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 148 s. ISBN: 978-80-261-0418-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Skripta jsou určena pro studenty magisterských studijních oborů se zaměřením na ekonomické disciplíny. Mohou sloužit také jako základní literatura pro doktorské studium. Samozřejmě jsou určena všem výzkumníkům, kteří vytvářejí návrh a plán svého výzkumu. První kapitola stručně vymezuje základní pojmy: věda, výzkum a metodologie vědy a metoda. Objasňuje také účel výzkumu v zaměření na deskriptivní, explorativní a explanační a prezentuje možné členění výzkumu. Druhá kapitola je zaměřena na objasnění strategií výzkumu, které je nezbytné vzít v úvahu před konkretizací vlastního návrhu a vytvořením plánu – designu výzkumu. Design vlastního výzkumu je podrobněji objasněn ve třetí a ve čtvrté kapitole. V páté a šesté kapitole jsou uvedeny poznámky k etice vědecké práce a k práci se sekundárními zdroji (literaturou), jež nezbytně patří i do přípravné či vstupní fáze výzkumu. Kapitoly sedm až devět uvedou čtenáře do problematiky konkretizace designu výzkumu dle strategického zaměření, jež si zvolili. Podrobněji je zde rozveden design pro kvantitativní i kvalitativní výzkum a určitě přínosnou částí je zaměření i na smíšený výzkum a jeho varianty.
Klíčová slova

Zpět

Patička