Přejít k obsahu


Software analysis of sensored and sensorless drive control algorithms (DV006)

Citace:
JANOUŠ, Š., GLASBERGER, T. Software analysis of sensored and sensorless drive control algorithms (DV006). Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software analysis of sensored and sensorless drive control algorithms (DV006)
Rok vydání: 2014
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Janouš , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento dokument vznikl jako souhrn význačných algoritmů řízení a regulace u jednotlivých účastníků projektu CIDAM. Jsou zde uvedeny algoritmy řízení pohonů se synchronními motory s povrchovými i vnitřními magnety, pohonů s asynchronními motory. Regulační algoritmy se liší v přístupu k regulovaným veličinám, potom lze mluvit buď o vektorovém řízení, nebo o přímém řízení momentu. Zmíněny jsou také metody s prediktivním řízením. Dále jsou popsány využívané bezsenzorové metody, založené na pozorovatelích, injektážích nebo filtraci. Zpráva byla sestavena z materiálů spoluřešitelů z VUT, VŠB-TUO, ČVUT a ZČU FEL.
Abstrakt EN: This report describes control algorithms for synchronous and asynchronous machines which are suitable for developing the CIDAM software library.
Klíčová slova

Zpět

Patička