Přejít k obsahu


Analýza testovacího procesu a návrh optimalizace

Citace:
CHLÁDEK, S., TURJANICA, P. Analýza testovacího procesu a návrh optimalizace. VUES Brno s.r.o., 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and optimalisation of testing process
Rok vydání: 2014
Název zdroje: VUES Brno s.r.o.
Autoři: Ing. Svatoslav Chládek , Ing. Pavel Turjanica Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem dokumentu je zmapování procesu testování v komerční společnosti, zabývající se dlouhodobě návrhem / výrobou / popř. testováním elektronických zařízení. Na základě provedené analýzy jsou následně určeny oblasti vhodné pro zavedení automatizace. Následuje návrh optimalizace stávajícího procesu, vedoucí k redukci času, stráveném nad jednotlivými testy a efektivnějšímu využití lidských zdrojů, oproti stávajícímu způsobu testování.
Abstrakt EN: The aim of the document is to map arocess of testing in commercial company which deals with design / manufacturing or testing of electronic devices. Based od the analysis we can identify suitable areas where introduce automatization. Next follows proposal of test process optimisation aimed on reduction of time spent on tests and effective usage of human resources against present testing process.
Klíčová slova

Zpět

Patička