Přejít k obsahu


Modelování proudění v úzkých mezerách

Citace:
PRAUSOVÁ, H., BUBLÍK, O., VIMMR, J. Modelování proudění v úzkých mezerách. In Studentská vědecká konference 2014 : magisterské a doktorské studijní programy : sborník rozšířených abstraktů. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0365-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of fluid flow in narrow gaps
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Helena Prausová , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním proudění stlačitelné vazké tekutiny v úzké mezeře a volném prostoru za ní. Je implementován dvourovnicový model turbulence a výsledky porovnány s experimentálními daty. Práce směřuje k použití modelů pro zachycení přechodu z laminárního režimu proudění do turbulentního.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling of compressible viscid fluid flow in narrow gap and in free space behind. Two-equation turbulence model is implemented and the results are compared to the experimental data. The work is heading towards models for transition from laminar to turbulent flow.
Klíčová slova

Zpět

Patička