Přejít k obsahu


Souběh vrcholných funkcí v kapitálových obchodních společnostech

Citace:
FOREJTOVÁ, M., PELC, V. Souběh vrcholných funkcí v kapitálových obchodních společnostech. 1. vyd. Praha : Bohemia Iuris Kapitál, a.s., 2014, 81 s. ISBN: 978-80-260-6446-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concurrence top positions in equity trading companies
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Bohemia Iuris Kapitál, a.s.
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , JUDr. Vladimír Pelc Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace je věnována aktuální problematice souběhu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti nebo jeho člena a uzavření pracovní smlouvy s tímto statutárem, v níž bude jako druh vykonávané práce uvedena činnost spadající pod pojem obchodního vedení. Tento text poskytuje podrobnou právní analýzu dané otázky z hlediska teoretického i praktického a nabízí její možné řešení včetně doporučeného postupu obchodních společností po 1. lednu 2014. Autoři pracují s množstvím judikátů českých soudů a součástí textu je i právní komparace s úpravou tohoto tématu v zahraničních právních řádech.
Abstrakt EN: The publication is devoted to actual problems of overlapping functions of a statutory body of a company or a member of a work contract with the statutory representative, in which the work to be performed as specified activity falling under the concept of business management. This text provides a detailed legal analysis of the issue in terms of theoretical and practical and offers a possible solution including the recommended procedure of companies after January 1, 2014. The authors are working with a number of judgments of courts and the Czech part of the text, the legal comparison with the adjustment of this topic in international law orders.
Klíčová slova

Zpět

Patička