Přejít k obsahu


Souhrnná výzkumná zpráva projektu Řešení otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích

Citace:
FOREJTOVÁ, M., KOPECKÝ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Řešení otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích. ÚMO Plzeň 3, 2014.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Summary Research Report of the Project The Issues of Public Order in the Public Area
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ÚMO Plzeň 3
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Doc. JUDr. Martin Kopecký CSc.
Abstrakt CZ: V rámci projektu byly zpracovány možnosti řešení otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích včetně otázek souvisejícího správního řízení. Zpracované materiály byly předány objednateli.
Abstrakt EN: During the project are proposal presentation of analysis and proposal for the legal solution of issues of public order in the public areas including problems related to the administrative proceedings. The final materials were handed over to the client.
Klíčová slova

Zpět

Patička