Přejít k obsahu


Recognition and Enforcement of Judgements within The EU - or is it really so easy to achieve them?

Citace:
FOREJTOVÁ, M. Recognition and Enforcement of Judgements within The EU - or is it really so easy to achieve them?. The Lawyer Quarterly. International Joumal for Legal Research, 2015, roč. 5, č. 1, s. 59-72. ISSN: 1805-840X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Recognition and Enforcement of Judgements within The EU - or is it really so easy to achieve them?
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsah tohoto článku je uveden přehled možností, jak dosáhnout uznání a výkonu soudních rozhodnutí v členských státech EU.Článek je věnován především na analýze dvou odborových nástrojů, které upravují problematiku uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v členských státech Evropské unie v oblasti rodinného práva. Článek se zaměřuje na procesní podmínkách, podmínky návrhů na uznání nebo výkonu, jakož i pokud jde o rozsudky soudů členských států, o uznávání a výkonu rozhodnutí, které bylo vydáno v jiném členském státě.
Abstrakt EN: The content of this article is an overview of possibilities how to achieve recognition and enforcement of judgements in member states of the EU. The article is devoted mainly to the analysis of two union tools which regulate issues of recognition and enforcement of judgements in member states of the EU in the sphere of family law. The article concentrates on process conditions, terms of proposals for recognition or enforce- ment as well as terms of judgements of member states courts on recognition or enforcement of a judgement which was issued in another member state.
Klíčová slova

Zpět

Patička